MOCIÓ-PROPOSTA DE COMPROMÍS PER ALFAFAR PER A POTENCIAR EL SERVEI DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
Na Amàlia Esquerdo Álcaraz i En Joan S. Sorribes Hervàs , com a regidors del Grup Municipal de Compromís per Alfafar, i d’acord amb la normativa vigent, exposen que el Servei de Biblioteca Municipal d’Alfafar ha d’assumir un conjunt de millores per tal de poder dotar la ciutadania dels nivells de qualitat exigibles a l’administració local, per això proposem una sèrie de mesures, al voltant de quatre eixos: horaris, accessibilitat, fons de llibres i activitats de promoció.
S’ha de remarcar que la biblioteca no és accessible per a la gent amb mobilitat reduïda. Una accessiblitat que l’Ajuntament ha oblidat en les últimes reformes fetes a l’edifici, d’una banda.
En quant als llibres en valencià el nombre dels mateixos és clarament insuficient tenint en compte que és una llengua oficial i pròpia del nostre poble, i que s’ha de preservar, respectar i promocionar com a patrimoni identitari i històric. Respecte al catàleg de llibres per a la igualtat, que ja existix en altres pobles, volem fomentar la paritat real entre hòmens i dones en tots els aspectes de la vida. Com a exemple en el blog de la xarxa de biblioteques es destaquen nou llibres com a novetats i d’ells un només està escrit en valencià, d’una altra banda.
Raons per les quals PROPOSEM:
1 – Que l’horari de la biblioteca s’amplie, tant l’horari diari com l’horari reduït els dies estivals, i tant als serveis centrals bibliotecaris com a l’Agència de Lectura del Barri d’Orba.
2 – Que en alguna de les portes, s’habilite un accés per als nostres veïns necessitats d’una entrada accessible.
I mentre es fan les obres pertinents proposem com una solució ràpida la instal·lació d’una rampa provissional que es posarà i llevarà fàcilment i ràpidament per a permetre l’accés de persones amb diversitat funcional.
3 – Que la biblioteca amplie el seu catàleg de llibres en valencià i de llibres per a la igualtat.
4 – Que s’amplien les activitats de promoció de la lectura, de coneixement dels nostres autors i d’accions culturals complementàries, tant en la Bibioteca local central com en l’Agència de Lectura del Barri d’Orba, durant tot l’any.