MOCIONS que presentarem COMPROMÍS PER ALFAFAR al Ple de l’Ajuntament d’Alfafar 30 Juliol 2015

MOCIONS que presentarem COMPROMÍS PER ALFAFAR al Ple de l’Ajuntament d’Alfafar esta nit a les 22:00 h. (la resta de Propostes presentades, se’ns ha informat en Junta de Portaveus que han passat a les respectives Comissions Informatives, per a amb els corresponents Informes, ser considerades en setembre)

MOCIÓ SOBRE RETIRADA DE SÍMBOLS FRANQUISTES I D’ACCIONS A FAVOR DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA
COMPROMÍS PER ALFAFAR, EXPOSA que:
L’article 15 de la Llei de Memòria Històrica estableix que les administracions públiques “prendran les mesures oportunes per la retirada d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d’enaltiment, personal o col·lectiva, de la revolta militar, la Guerra Civil i de la repressió de la dictadura”.
En compliment del manament legal, proposem que el Ple de l’Ajuntament d’Alfafar ACORDE:
– La retirada de tota placa o menció commemorativa dels carrers, places i edificis del poble. Concertant el servei de la retirada amb empreses socials i entitats socials del poble.
– Instar a l’Equip de Govern a recaptar els preceptius Informes Tècnics per tal de canviar el nom actual del carrer Julio Colomer Vidal, dedicat pel règim de la dictadura franquista al polític valencià de la Dreta Regional Valenciana, per la dedicatòria a la mestra Amparo Navarro. Amparo Navarro Giner fou mestra en l’Escola Nacional unitària de xiques número dos d’Alfafar, des de març de 1933 a setembre de 1936, i de la seua tasca i trajectòria hem de destacar la lluita pels drets de les dones, i el foment i la promoció del valencià a l’ensenyament.
– Realitzar un Acte Públic Institucional de desgreuge i homenatge a les víctimes del colp d’Estat franquista de 1936 i de la repressió de la dictadura posterior, abans de finalitzar 2015.

MOCIÓ SOBRE PRESSA DE MESURES URGENTS DE CARÀCTER SOCIAL
COMPROMÍS PER ALFAFAR, EXPOSA que:
Davant la situación d’emergència social i del drama que sofrixen sectors poblacionals del nostre poble d’emprobriment i abocament l’exclusió social,
INSTEM a l’Equip de Govern a:
– Estudiar i adoptar les mesures necessàries des de l’àmbit municipal per garantir en les pròximes sermanes:
a) l’Obertura tot l’any dels menjadors escolars dels centres públics escolars i la garantia nutricional per a tots els xiquets i xiquetes del poble,
b) Que a cap ciutadà d’Alfafar se li talla la llum i l’aigua per raons de pobresa,
c) el dret habitacional per a tots ciutadà d’Alfafar, garantint que per causa de pobresa que determine la impossibilitat de pagar hipoteca o lloguer cap veí o veïna es queda sense una vivenda digna,
i instem a l’Equip de Govern a reunir-se amb els representants dels grup afectats, la societat civil, els Grups Municipals i els Agents Socials implicats, per tal de recaptar les seues opinions i propostes, així com recaptar els Informes Tècnics i Jurídics necessaris, amb la voluntat de buscar solucions consensuades en l’àmbit municipal a aquesta problemática.

MOCIÓ A FAVOR D’UN SISTEMA DE FINANÇAMENT PER AL PAÍS VALENCIÀ QUE GARANTISCA LA SOSTENIBILITAT DE LES FINANCES PÚBLIQUES I DELS SERVEIS PÚBLICS FONAMENTALS

COMPROMÍS PER ALFAFAR, EXPOSA que:
Davant l’alarmant situació que pateix el País Valencià com a comunitat més endeutada amb relació al PIB, la gran caiguda del nombre de treballadors durant la crisi, la major reducció del PIB per càpita de tot l’Estat, amb elevats riscos de pobresa i exclusió social, i una despesa pública notablement inferior a la mitjana estatal,

proposem que el Ple de l’Ajuntament d’Alfafar ACORDE:

a) El posicionament favorable de l’Ajuntament d’Alfafar a

– L’obertura d’una negociació entre el govern valencià i el govern espanyol per a la consolidació d’un pacte econòmic que no discrimine els valencians i garantisca la suficiència per al compliment dels serveis públics que atorga l’autogovern.

– La revisió immediata del model de finançament i la condonació de la part del deute provocat per l’infrafinançament.

– Un front comú que prioritze els interessos valencians, amb el suport de les diferents forces polítiques i socials per a elevar una justificada reivindicació en favor d’un tractament just i posar fi definitivament a la situació de submissió.

– La comunicació als Grups Parlamentaris, a la Presidència de les Corts Valencianes i a la Presidència del Consell de la Generalitat Valenciana, del present acord municipal.

PREGUNTES que farem a l’Alcalde esta nit en el Ple de l’Ajuntament d’Alfafar:

PREGUNTES A L’ALCALDIA, EN EL PLE MUNICIPAL DE 30 DE JULIOL DE 2015

El GRUP MUNICIPAL DE COMPROMÍS PER ALFAFAR, a l’Alcalde:

A) DEMANDA D’INFORMACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA CONTRATA DE FCC DE LA NETEJA VIÀRIA D’ALFAFAR

1) En reunions i escrits de responsables municipals dirigits als responsables de l’empresa FCC que desenvolupa la contrata de neteja viària en Alfafar, s’ha informat de diversos incompliments de llei per part de l’empresa. Un dels últims escrits dels que tenim constància és el dirigit pel l’Alcalde d’Alfafar en data 2 de juny, amb registre d’eixida 5821 de data 3 de juny de 2015,en què s’adverteix a l’empresa de possibles actuacions coercitives contemplades en el plec de condicions de la contrata de continuar l’incompliment de les obligacions.
Davant la situació, demanem:
– Que l’Alcalde informe al Ple municipal del compliment o no a dia de hui de les obligacions per part de l’empresa FCC.
– En el cas de persistir l’incompliment, demanem que l’Alcalde informe al Ple municipal de les accions que ha posat en marxa o pensa posar de forma urgent, per tal de garantir o bé el compliment de les obligacions per part de l’empresa o bé la imposició de les sancions i mesures previstos en la concessió de la contrata contra l’empresa FCC.

B) SOBRE LA QÜALITAT I SANITAT DE L’AIGUA QUE ES CONSUM A ALFAFAR
Demanem que l’Alcalde informe al Ple sobre les següents qüestions i ens facilite la següent informació. (que ja vam demanar per escrit i per registre el 3 de febrer 2014 i encara no hem tingut resposta):

Primera – Conèixer si les anàlisis sobre la qualitat de l’aigua potable que ha fet l’empresa concessionària, han sigut complets, Es a dir, si ha pres mostres de la canalització del poble d’Alfafar i dels pous com el de la plaça i la castanyera, I en eixe cas, perquè no estan els resultats a la web de l’empresa Hidraqua.
Segona – Conèixer sobre el nivell de nitrats en l’aigua de la xarxa pública d’aigües que es consumix en el poble. I que ens facilite una copia de tots les anàlisis fets per Hidraqua des de l’any 2010 fins al 2015, ja que tenim informació de moments puntuals on el nivell de nitrats de l’aigua d’Alfafar era superior al permés pel Real decret 140/2003 i la Oms.
Tercera – En el cas que l’Ajuntament d’Alfafar haja tingut informació fefaent sobre els nivells de nitrats en l’aigua potable consumida en el poble i de les dades es concloga un nivell dels mateixos indesitjat, conèixer quina mesura ha pres l’Ajuntament al respecte, bé directament o bé amb les corresponents instruccions i mesures sobre l’empresa concessionària del servei municipal. Que ens expliquen quines son les ferramentes per a previndre la població, en cas d’alerta sanitària per la mala qualitat de l’aigua.
Quarta – Informació de perquè no s’ha fet ús de la connexió disponible al barri Orba amb el sistema EMIMET per a portar aigua, en lloc de comprar l’aigua de fora, i conèixer quina despesa ha tingut l’Ajuntament per la compra d’aigua.
Quinta – Conèixer quina responsabilitat té l’empresa concessionària, ja que per la seua mala gestió i l’elevat nivell de nitrats l’Ajuntament ha tingut que fer una despesa i comprar aigua de fora del poble, i per tant pensem que hauria aquesta empresa de fer-se càrrec d’eixa despesa

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.