COMPROMÍS PER ALFAFAR I EL PARC ha demanat este matí a l’Alcalde Juan Ramón Adsuara que revoque el decret que rescindix el contracte amb la Cooperativa de Neteja del Parc i que òbriga una negociació amb la mateixa, el moviment social del barri i els partits polítics locals

COMPROMÍS PER ALFAFAR I EL PARC ha demanat este matí a l’Alcalde Juan Ramón Adsuara que revoque el decret que rescindix el contracte amb la Cooperativa de Neteja del Parc i que òbriga una negociació amb la mateixa, el moviment social del barri i els partits polítics locals. Així mateix, militants de la coalició han estat presents a l’assemblea pública convocada hui a les 19:30 h. per la Koordinadora de Kol·lectius, per tal de donar suport a la cooperativa.
 
Alfafar, 12 de Agost de 2013
 
SR. ALCALDE D’ALFAFAR, EN JUAN RAMON ADSUARA 
 
En Joan S. Sorribes i Hervàs, veí d’Alfafar, ……….., en nom i representació de la coalició COMPROMÍS, per ALFAFAR I EL PARC, en relació al Decret 2013001966, de data 07/08/2013, de l’Ajuntament d’Alfafar, volem transmetre la nostra profunda preocupació per l’anunci de reversió del contracte amb la Cooperativa Plataforma d’Iniciatives Socials, que s’encarrega des de fa anys dels serveis de neteja viària en el Barri d’Orba-Parc, pels llocs de treball i les persones que es poden vore afectades negativament per la dita decisió, augmentant així el sofriment social sobre els sectors més desfavorits i en uns moments d’especial duresa, així com per la continuïtat del projecte social i comunitari que dita cooperativa representa en el nostre municipi i comarca. 
 
Per tot això, li proposem a vostè i l’Ajuntament que presidix que convoque una reunió el més aviat possible, i en tot cas, en els primers dies de setembre, amb participació del propi Ajuntament, de la Cooperativa afectada per la decisió i les entitats de la Koordinadora de Kol·lectius, de les associacions representades per la Plataforma d’Associacions d’Alfafar (PASALF) i de tots els partits polítics locals, amb i sense representació municipal, per tal de trobar una solució consensuada i garantidora de la continuïtat del projecte social cooperatiu i comunitari alhora que es resol satisfactòriament la situació que puga plantejar l’Ajuntament en relació a la Cooperativa i el servei que desenvolupa. 
 
Entenent que es tracta d’una tema de profunda sensibilitat social i que la demanda de recerca d’una solució consensuada i satisfactòria que fem és justa, raonable i necessària, demanem que l’Ajuntament revoque el decret esmentat, obrint un termini raonable per a trobar eixe consens, al qual la nostra coalició es compromet a contribuir amb la millor predisposició d’interlocució entre les parts. 
 
Esperant vore atesa la nostra demanda, quedem a la seua disposició i el saludem cordialment, 
Joan S. Sorribes, 
Portaveu de COMPROMÍS PER ALFAFAR I EL PARC