“Compromís per Alfafar” amb motiu de la festivitat del nou d’octubre i coneixent la necessitat que hi ha de promoció de la cultura i desenvolupament de la mateixa en l’àmbit juvenil per part de les administracions, posem en marxa la 1a edició del Concurs Premis “Llorenç Giménez” al talent juvenil d’Alfafar, l’objectiu del qual és traure a la llum el talent creatiu que es dóna en el nostre municipi coneixent-lo, posant-lo en valor i premiant-lo, com a via de promoció cultural.

Llorenç Giménez Tarazona va nàixer un dia d’octubre de l’any 1954 al Carrer del mig número 88 del barri de la Fila, a Alfafar…. també conegut com a Llorenç el contacontes, va ser un contacontes valencià. Va contribuir a popularitzar la figura del rondallaire i la recuperació del patrimoni oral del País Valencià. Va ser un dels fundadors de l’Escola Gavina, un dels motors de la renovació pedagògica de l’escola valenciana.. Des de l’any 1996 es dedicà en exclusiva a l’ofici de contacontes, a escriure històries i explicar-les a les escoles. Va escriure una dotzena de llibres infantils i va col·laborar en programes de la ràdio i televisió valenciana. Va guanyar diversos premis com ara l’Empar de Lanuza de literatura infantil, el de la Crítica Serra d’Or de literatura infantil i juvenil i el de l’Associació de Biblioteques Valencianes.

Artista complet …. escriptor, cantant, actor, mestre …. totes aquestes disciplines a favor de la transmissió del nostre patrimoni cultural. Per tot l’exposat el Premi al Talent Jove d´Alfafar que atorga Compromís por Alfafar tindran el seu nom. Valga aquest xicotet gest com a nostre més sentit homenatge a tan persona il·lustre del nostre poble.

El concurs constara de diverses modalitats sent protagonista cada any una de les següents: Cant 2019, Escriptura 2020, Dansa, Pintura, Escultura, Fotografia, …


Descarregar Autorització menors


“Compromís per Alfafar” con motivo de la festividad del nueve de Octubre y conociendo la necesidad que hay de promoción de la cultura y desarrollo de la misma en el ámbito juvenil por parte de las administraciones, ponemos en marcha la 1ª edición del Concurso Premios “Llorenç Giménez” al talento juvenil de Alfafar, cuyo objetivo es sacar a la luz el talento creativo que se da en nuestro municipio conociéndolo, poniéndolo en valor y premiándolo, como vía de promoción cultural.

Llorenç Giménez Tarazona nació un día de octubre del año 1954 a la Calle del medio número 88 del barrio de la Fila, en Alfafar…. también conocido como Llorenç el cuentacuentos , fue un cuentacuentos valenciano. Contribuyó a popularizar la figura del fabulista y la recuperación del patrimonio oral del País Valenciano. Fue uno de los fundadores de la Escuela Gaviota, uno de los motores de la renovación pedagógica de la escuela valenciana.. Desde el año 1996 se dedicó en exclusiva al oficio de cuentacuentos , a escribir historias y explicarlas en las escuelas. Escribió una docena de libros infantiles y colaboró en programas de la radio y televisión valenciana. Ganó varios premios como por ejemplo Empar de Lanuza de literatura infantil, el de la Crítica Serra de Oro de literatura infantil y juvenil y el de la Asociación de Bibliotecas Valencianas.

Artista completo …. escritor, cantante, actor, maestro …. todas estas disciplinas a favor de la transmisión de nuestro patrimonio cultural. Por todo lo expuesto el Premio al talento joven de Alfafar que otorga Compromís por Alfafar tendrán su nombre. Valga este pequeño gesto como nuestro más sentido homenaje a tan persona ilustre de nuestro pueblo.

El concurso constara de diversas modalidades siendo protagonista cada año una de las siguientes: Canto 2019, Escritura 2020, Danza, Fotografía,…


Descargar Autoritzación menores