MOCIÓ PROPOSTA DE COMPROMÍS PER ALFAFAR PER A QUÈ L’AJUNTAMENT D’ALFAFAR S’ADHERISCA A LA XARXA CULTURAL DE MUNICIPIS DE L’HORTA SUD

MOCIÓ PROPOSTA DE COMPROMÍS PER ALFAFAR PER A QUÈ L’AJUNTAMENT D’ALFAFAR S’ADHERISCA A LA XARXA CULTURAL DE MUNICIPIS DE L’HORTA SUD

N’Amàlia Esquerdo Álcaraz i En Joan S. Sorribes Hervàs , com a regidors del Grup Municipal de Compromís per Alfafar, i d’acord amb la normativa vigent, en ús de les atribucions previstes en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre,
EXPOSEN
que havent-se concertat diferents ajuntaments del nostre àmbit comarcal, l’Horta Sud, per posar en comú recursos culturals que abastisquen les programacions de l’àrea en aquest àmbit, proposen el següent ACORD AL PLE MUNICIPAL:
1 – L’adhesió del nostre Ajuntament a dita Xarxa Comarcal.

En Alfafar, a 8 de Febrer de 2016

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *